Bart Laport & Jesse Laport maken spoken word film over kansenongelijkheid in het onderwijs

In opdracht van basisschool het Mozaïek Arnhem (Flores Onderwijs), maakten Bart Laport en Jesse Laport deze belangrijke video.
Het thema kansen(on)gelijkheid is meer gesprek van onderwerp dan ooit, en niet onterecht.

Als je dezelfde toetsen krijgt, maar niet dezelfde boeken;
als er dezelfde eisen worden gesteld aan verschillende achtergronden;
als er niet wordt gezien hoe schoolsystemen vaak rigide zijn terwijl de bagage van elke leerling anders is:
dan moét je daar ook over praten.
En vervolgens iets mee doen.

Actueler dan ooit; altijd al belangrijk.

De film spreekt voor zich.